Monika Papežová

Master's thesis

Tvorba procedur v rámci outsorcingu daňových, účetních a mzdových služeb

Creation of Procedures in the Outsourcing of Tax, Accounting and Payroll Services
Abstract:
Diplomová práce má přinést důležité poznatky týkající se principu outsourcingu daňových, účetních a mzdových služeb. Teoreticko-metodologická část je zaměřená na výklad slova outsourcing, jeho princip, formu a historický vývoj. Řeší se problematika výhod, nevýhod outsourcingu a s tím spojená rizika. Popsány jsou také důvody pro realizaci outsourcingu, etapy vývoje outsourcingového projektu a chyby …more
Abstract:
This Diploma work is supposed to bring important information concerning the principles of outsourcing of taxable, accountant and wage services. The theoretical - methodical part is specialized on the explanation of the word "outsourcing", its principal, form and historical development. The problematic of advantages and disadvantages is being solved as well as the risks connected. The reasons for realization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 2. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2012
  • Supervisor: Taťána Hajdíková
  • Reader: Tereza Vinšová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30814

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / Management