Mgr. Lenka Černá

Diplomová práce

Postavení jihočeských okresů v systému české a německé péče o mládež v Čechách v meziválečném Československu

The Position of South Bohemian Districts in the System of Czech and German Care of Children in Czechoslovakia between World Wars
Anotace:
Má diplomová práce se zabývá situací sociální péče o děti a mládež v jihočeských okresech v období meziválečného Československa. Problematika jižních Čech je zajímavá i z hlediska národnostního, žila zde početná německá menšina. Proto zde vznikaly organizace dvou národnostních větví - Česká zemská péče o mládež v Čechách (Později Zemské ústředí péče o mládež v Čechách) a Deutsche Landeskommission für …více
Abstract:
My major thesis occupies the situation in the social care of children and teenagers in South Bohemian districts in Czechoslovakia between world wars. This situation is interesting in the point of national view, because there lived a German minority. So, there came into existence organizations in two language branches - Česká zemská péče o mládež v Čechách (later Zemské ústředí péče o mládež v Čechách …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta