Kamila PÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Činnost České zemské komise pro péči o mládež v Čechách s dopadem na Českou okresní péči o mládež na Tachovsku v letech 1929-1933

The Czech Central Committee for Youth and it's influence on the Czech District Youth Welfare Committee in the region of Tachov between the yers 1929-1933
Anotace:
Práce se zabývá problematikou sociální péče o české děti a mládež ve třicátých letech 20. století v Československu. Cílem práce byl popis počátečního vývoje sociálně-právní ochrany dětí tak, jak byl zajišťován ze strany dobročinných spolků. Tyto spolky vznikaly začátkem 20. století jako dobrovolná občanská sdružení lidí, kteří měli zájem pomáhat a starat se o ohrožené, opuštěné nebo osiřelé děti. Původně …více
Abstract:
The thesis examines social care of Czech children and youth in the thirties of the 20th century in Czechoslovakia. The objective of this study is to explore the evolution of social and legal protection of children as provided by charity groups. The charities were established as voluntary based associations by people who wanted to help and care for at risk, abandoned or orphaned children in the early …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Tomáš VEBER, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÁNKOVÁ, Kamila. Činnost České zemské komise pro péči o mládež v Čechách s dopadem na Českou okresní péči o mládež na Tachovsku v letech 1929-1933. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 31. 3. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses dduyqd dduyqd/2
31. 3. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
1. 4. 2012
Bulanova, L.
1. 4. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.