Theses 

The use of the Internet for language learning purposes – Mgr. Karolína Žváčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Karolína Žváčková

Bakalářská práce

The use of the Internet for language learning purposes

The use of the Internet for language learning purposes

Anotace: Bakalářská práce se zabývá využitím internetu jako zdroje materiálů pro výuku cizích jazyků. Teoretická část se zaměřuje na potenciál internetu, který má jako doplňující zdroj pro osvojení cizích jazyků. Prezentuje jeho možné formy užití jak ve třídě tak při dodatečném studiu doma, stejně jako výhody, které s sebou nese. Praktická část poskytuje výsledky kvantitativního výzkumu zaměřeného na studenty druhého stupně českých základních škol, a jejich osobní zkušenosti s využitím internetu pro výuku cizích jazyků.

Abstract: The bachelor thesis deals with using the Internet as a source of materials for learning foreign languages. The theoretical part focuses on the potential of the Internet as a supplementary source for foreign language acquisition. It presents its possible forms of use both in the classroom and additional home study, as well as the benefits following. The practical part provides the results of quantitative research intended for the students of Czech secondary schools and their personal experiences with using the Internet for learning foreign languages.

Keywords: Internet, learning foreign languages, language skills, online activities, authenticity, motivation, Internet in the classroom, online learning, source of information, students, secondary schools, výuka cizích jazyků, jazykové dovednosti, online aktivity, autenticita, motivace, internet ve třídě, online učení, zdroj informací, studenti, druhý stupeň základních škol

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Oponent: Mgr. Naděžda Vojtková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 03:30, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz