Mgr. Luděk Matyska

Bakalářská práce

Simulation of Optical Aberrations in Confocal Microscopy

Simulation of Optical Aberrations in Confocal Microscopy
Anotace:
V této práci se zabýváme nejproblémovějšími optickými aberacemi a problémy přenosu signálu v konfokální mikroskopii. Práce popisuje simulační balíček CytoPacq s důrazem na přenos signálu a jak jsou simulované popsané aberace. Navrhujeme metodu na měření nerovnoměrného osvitu skutečných fluorescentních vzorků s mikro kuličkami. Naměřené funkce jsou pak použity k simulaci nerovnoměrného osvitu. Dále …více
Abstract:
We consider the most problematic optical aberrations and signal transmission problems in confocal microscopy. The thesis describes the simulation toolbox CytoPacq with focus on singal transmission and how the described aberration are simulated. We design method to measure uneven illumination of real fluorescent samples containing micro spheres. The measured functions are then used this to simulate …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Skalický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Matematická informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.