Bc. Martina Fojtů

Diplomová práce

Proměna novinářských rutin v souvislosti s multimedializací regionální sportovní žurnalistiky (případová studie Deníku a MF DNES)

The change of journalistic practices in connection with a multimedialization of regional sport journalism (the case study of Deník and MF DNES)
Anotace:
Práce z oblasti sportovní žurnalistiky si klade za cíl charakterizovat za pomoci kvalitativních výzkumných metod změny, které postihly práci regionálních sportovních žurnalistů po tom, co jejich domovské deníky začaly publikovat na internetu. Předmětem zkoumání jsou regionální Deníky a MF DNES. Teoretická část vymezuje na základě odborné literatury žurnalistické rutiny, pojmy multimedializace a konvergence …více
Abstract:
The aim of this work is to characterise (by using qualitative research methods) changes, which affected the work of regional sports journalists, after their home newspapers began to publish on the internet. Under investigation are regional Deník and MF DNES. The theoretical part is based on a expert literature and defines journalistic routines, terms of multimedialization and convergence and a transformation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2012
  • Vedoucí: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií