Bc. Adéla Stloukalová

Master's thesis

Srovnání obnovy lesa po větrné kalamitě v lese pasečném a nepasečném v podmínkách Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny

Comparison of forest regeneration after wind disturbance between even–age forest and uneven–age forest in the Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá obnovou lesa po kalamitě. Cílem bylo analyzovat rozdíly ve stavu obnovy v lese pasečném, nepasečném a přírodní rezervaci. Vybrané kalamitní plochy vznikly při větrné kalamitě Antonín v roce 2010 na majetku Školního lesního podniku Masarykova lesa Křtiny. Sběr dat proběhl v roce 2020. V podrobném šetření byl zjišťován počet jedinců obnovy (ks/ha), druh dřeviny a …more
Abstract:
This diploma thesis deals with forest regeneration after wind disturbace. The aim of the thesis was detect, if exist differences of regenetarion state in pasečný, napasečný forest and natural reserve. Selected areas devastated by wind caused by the wind disturbance Antonín in 2010 on the property of the Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny. Data was collected in year 2020. The number of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Antonín Martiník, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta