Martin Reška

Bakalářská práce

Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě: přípravný porost, umělá obnova, sukcese

Comparison of Several Types of Forest Restocking on Clearcuts: Sowing, Planting, and Natural regeneration
Anotace:
Práce posuzuje tři různé způsoby zalesňování holiny, která vznikla po větrné kalamitě v roce 2010 na polesí Habrůvka, ŠLP Křtiny. Každý druh zalesnění – síje, umělá obnovu a sukcese – byl založen ve dvou provedeních, a to velká a malá plocha. Na základě měření na výzkumných plochách a jejich následném zhodnocení lze srovnat jednotlivé obnovní postupy v mortalitě a odrůstání, dále je posouzena nákladovost …více
Abstract:
The thesis assesses three different ways of restocking a clearcut originating from a windblown in 2010 in forest district Habrůvka, ŠLP Křtiny. Each type of restocking, i.e. sowing, planting, and natural regeneration – was established in two sets, one large and the other small size. The measurement of the sites that have been carried out annually, evaluation was done comparing the restocking methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Antonín Martiník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta