Mgr. Radka Hanušová

Diplomová práce

Funkce trestu a trestání v moderní společnosti. Filosoficko-právní analýza problému.

The Function of Penalty and Punishment in a Modern Society. Philosophical and Legal Analyses.
Anotace:
Tato má práce, která nese název Funkce trestu a trestání v moderní společnosti. Filozoficko – právní analýza problému, je rozdělena do tří kapitol. První kapitola obsahuje popis trestu a jeho filozoficko právní pojetí. Zabývá se nejprve trestem jako běžnou součástí života a posléze ho rozebírá již z pohledu opatření trestního práva. Lidská (a nejen ta lidská společenství) mají již od nepaměti vyvinuté …více
Abstract:
This thesis of mine, which is named The Role of Punishment and Punishing in the Modern Society – A Philosophical and Legal Analysis of the Issue, is divided into three chapters. Chapter One describes punishment in the view of its philosophical and legal aspects. Initially, it deals with punishment as a common phenomenon of life; subsequently, punishment is analyzed from the view of criminal law. Human …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta