Aneta HOLÁ

Diplomová práce

Opatření ukládaná mládeži za protiprávní činy

Measures impose on juveniles for illegal acts
Anotace:
Diplomová práce v první části krátce pojednává o historickém vývoji sankcionování delikventní mládeže. Hlavním cílem práce je zaměření se na druhy opatření, které lze dle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, uložit mládeži za spáchaná provinění a podání jejich charakteristiky. Následným předmětem zájmu je četnost …více
Abstract:
The first part of the diploma thesis deals with the historical survey of sanctioning of deliquent youth. The main aim of the thesis is to focus on and characterize the types of measures, that may be imposed, according to Act no. 218/2003 Coll., on the responsibility of the juvenile for illegal actions and on the judiciary in juvenile matters and on the change of certain acts., on the juvenile for committed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Simona Stočesová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLÁ, Aneta. Opatření ukládaná mládeži za protiprávní činy. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/