Bc. Tereza Křenová

Diplomová práce

Personenbezeichnungen im medialen Diskurs. Dargestellt an deutschen Online-Medien (spiegel.de, bild.de)

Denomination of persons in massmedia discourse in German online media (spiegel.de, bild.de)
Abstract:
This dissertation addresses the labelling of persons in German periodical papers Der Spiegel and Bild in their online versions Spiegel online and Bild.de. It monitors both stylistic and also lexicological tendencies (primarily word-formation) in the labelling of persons in above mentioned periodical papers. Among other things it deals with language differences and matches between these periodicals …více
Abstract:
Tato práce se zabývá označováním osob v německých periodicích Der Spiegel a Bild, a to v jejich online verzích SPIEGEL ONLINE a Bild.de. Sledovány jsou jak stylistické, tak rovněž i lexikologické tendence (především slovotvorba) v označování osob výše zmíněných periodik, mimo jiné i jazykové rozdíly a shody mezi těmito periodiky. Teoretická část práce objasňuje metodické postupy (lexikologické a stylistické …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
  • Oponent: Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Německý jazyk a literatura