Bc. Kristina Halfarová

Diplomová práce

Praise and Feedback in English Classes at Czech Secondary Schools

Praise and Feedback in English Classes at Czech Secondary Schools
Anotace:
Tato práce zkoumá použití feedbacku (zpětné vazby) a chvály ve výuce angličtiny na středních školách v České republice. Práce se snaží zjistit, jak se feedback a chvála používá. Dále zkoumá roli učitelů a žáků v celém procesu a snaží se zahrnout i jejich pohled na dané téma. V první části práce jsou uvedeny teoretické poznatky vztahující se k tématu. Ve druhé části je popsán samotný výzkum. Výzkum …více
Abstract:
The thesis explores feedback and praise in English classes at Czech secondary schools. It analyses the use of praise and feedback in the learning process. Besides, it examines teachers’ and students’ role in the feedback process and tries to investigate their perspectives. First, it presents literature review on the topic. Second, it introduces the research that was conducted at a four-year grammar …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Linda Nepivodová
  • Oponent: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy