Theses 

La position et les particularités du français dans les anciennes colonies belges – Bc. Markéta KNOP-KOSTKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Markéta KNOP-KOSTKOVÁ

Diplomová práce

La position et les particularités du français dans les anciennes colonies belges

Position and form of French language in former belgian colonies

Abstract: The thesis "The position and form of the French language in former Belgian colonies" tries to map the current position of French in this area, highlight the growing influence of English and local languages and lead the reader to think about the future of French in this region. The thesis also presents some pecularities of local French.

Abstract: Diplomová práce "Postavení a podoba francouzštiny v bývalých belgických koloniích" se snaží zmapovat současné postavení francouzštiny na daném území, upozornit na vzrůstající vliv angličtiny a místních jazyků a dovést čtenáře k zamyšlení nad budoucností francouzštiny v tomto regionu. V práci jsou uvedeny také některé zvláštnosti místní francouzštiny.

Klíčová slova: Sociolingvistika, francouzština, jazyková situace, zvláštnosti frncouzštiny, Rwanda, Burundi, Demokratická republika Kongo, belgické kolonie.

Jazyk práce: francouzština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2013 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KNOP-KOSTKOVÁ, Markéta. La position et les particularités du français dans les anciennes colonies belges. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 1. 2019 01:52, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz