Bc. Michaela Pohorská

Diplomová práce

Metodická a určovací pomůcka pro odběr, mikroskopování a určování sinic a řas pro žáky základních škol

Methodical and determination aid for sampling, microscopy and determination of cyanobacteria and algae for primary school pupils
Anotace:
Diplomová práce se věnuje tvorbě učební pomůcky pro výuku sinic a řas na základních školách ve formě výukové příručky, která se zabývá odběrem, mikroskopováním a určováním sinic a řas se žáky druhého stupně základních škol. Teoretická část diplomové práce se zaobírá postavením tématu sinice a řasy v kurikulárních dokumentech, popisuje použité prostředky, metody a formy výuky při ověřování funkčnosti …více
Abstract:
The thesis is devoted to the development of a teaching tool for teaching cyanobacteria and algae in primary schools in the form of a teaching manual that deals with a sampling, microscopy and identification of cyanobacteria and algae with second grade primary school students. The theoretical part of the thesis deals with the status of the topic of cyanobacteria and algae in curriculum documents, describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta