Ing. Michaela Krejčířová

Bachelor's thesis

Opravné položky k pohledávkám

Emendatory entries to outstandings
Abstract:
Cílem bakalářské práce je poskytnout souhrnný přehled o tématu opravné položky k pohledávkám, jejich vývoj, zhodnocení a navrhnutí změn pro podnik, vedoucích ke zlepšení. Práce začíná teoretickou částí, na kterou navazuje vystižení podniku, jeho majetek, finanční změny a řešení opravných položek a jejich srovnávání. Práce se zabývá pochybením podniku a možnými změnami dané situace, které jsou následně …more
Abstract:
The goal of this bachelor's thesis is overall summary about the theme of adjusting item to claims, their development, appreciation and proposals of changes for the firm, leading to financial improvement. The thesis strarts with the theoretical part, that is followed by the characteristic of the business, financial changes and solution of adjusting items and their comparison. The thesis deals with business …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2010
  • Supervisor: doc. Ing. Anna Fedorová, CSc.
  • Reader: Ing. Iveta Ruibarová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting