Lenka Dvořáková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Muzikoterapie pro rozvoj dětí středního školního věku

Anotace:
Cílem této absolventské práce je sestavení a následné praktické využití čtyř muzikoterapeutických programů pro skupinu žáků ve středním školním věku na základní škole. Jedná se o žáky s problematickým chováním a cílem programů je prevence agresivity. S tím souvisí i další cíle, jako je podpora sebevyjádření a komunikace ve skupině. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů a příčin, které hrají …více
Abstract:
The aim of this master thesis is to build up four music therapy programs which will be used for group of pupils at age of 9 to 12 at primary school. The subject of the programs are pupils with challenging behavior who have got problematic and aggressive attitude. This is related to other goals, such as support for self-expression and communication in the group. The theoretical part is focused on definition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Jana Zajícová
  • Oponent: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická