Bc. Zuzana KOŘÍNKOVÁ

Diplomová práce

Vybrané problémy překladu knihy Alenka v říši divů

Selected issues in translation of the Alice in Wonderland
Anotace:
Práce se zabývá komparací vybraných aspektů tří českých překladů knihy Alenka v říši divů britského spisovatele Lewise Carrolla. První oblastí, na niž se práce při porovnání překladů zaměřuje jsou slovní hříčky, popis jejich podstaty, jejich klasifikace a následné porovnání a zhodnocení konkrétních překladatelských řešení. Druhou oblastí jsou básní a s nimi související intertextuální vztahy. A konečně …více
Abstract:
The thesis focuses on comparison of three Czech translations of Lewis Carrol's Alice's Adventures in Wonderland, namely the translation by Jaroslav Císař (1931), Aloys and Hana Skoumalovi (1961) and Vladimír Kučera (2014). The analysis and comparison of aforementioned translations are based on theoretical background of the theory of translation provided in chapter 2 and take into consideration possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŘÍNKOVÁ, Zuzana. Vybrané problémy překladu knihy Alenka v říši divů. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / AJ-ČJ