Zuzana Štěpančíková

Diplomová práce

Lewis Carroll "Alenka v říši divů" - komplexní scénografické řešení

Lewis Carroll "Alice in Wonderland" - complex scenographic project

Anotace:
Tato práce se zabývá koncepčním a scénografickým řešením románu Alenka v říši divů. V tomto pojetí je Alenka ztracena ve virtuálním světě. V teoretické části jsou řešeny otázky Kdo je Alenka? Co je říše divů? a Co je skutečnost?. Pro zodpovězení těchto otázek je věnován prostor pojmům digitální revoluce, kyberprostor, simulace, ontologické bezpečí a eskapismus. Praktická část je věnována popisu jednotlivých …více
Abstract:
This thesis dealls with conceptual and scenographic solution of novel Alice´s Adventures in Wonderland. In this conception is Alice lost in virtual reality. Main questions solved in main part of this thesis are Who is Alice? What is Wonderland? And What is real?. For answering these questions, those important notions are involved: digital revolution, cyberspace, simulation, oncological safety and escapism …více
 

Klíčová slova

scénografické řešení

Klíčová slova

kyberprostor

Klíčová slova

videomapping
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2022
  • Vedoucí: Nikola TEMPÍR
  • Oponent: Michal SYROVÝ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2023 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna