Bc. Zdeněk Ochonski

Diplomová práce

Aspekty výkonu soudního rozhodnutí v oblasti vykonávacího řízení

Aspects of enforcement in the area of enforcement proceedings
Anotace:
Diplomová práce popisuje základní aspekty výkonu rozhodnutí, pomocí kterých lze uspokojit pohledávku oprávněného v civilní soudnictví podle občanského soudního řádu. Teoretická část obsahuje historické a současné legislativní prvky, které popisují procesní postupy a způsoby provedení nejčastějších druhů výkonu rozhodnutí. Praktická část odhaluje příčiny a dopady výkonu rozhodnutí na povinného a je …více
Abstract:
This diploma thesis describes the basic aspects and principles of the enforcement of judicial decisions, which are ought to satisfy civil law claims in the proceedings before the civil court and under the Code of Civil Procedure. The theoretical part describes historical and current legislative elements, the procedural steps and execution of the most common types of enforcement methods. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/o0ce8/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Nohel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika