Mgr. Adam Škadra

Diplomová práce

Soudní kontrola veřejné správy

Judicial Review of Public Administation
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na pojem a podstatu soudní kontroly veřejné správy. Dále obsahuje charakteristiku modelových systémů soudní kontroly veřejné správy, její stručný historický vývoj. Těžištěm práce je stávající stav, koncepce správního soudnictví a její organizace. Podrobně je zkoumána ochrana proti nečinnosti správního orgánu a zvláštní řízení ve věcech politických stran a hnutí včetně …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the concept and essence of judicial review of public administration. It also contains characteristics of model systems of judicial review of public administration, its brief historical development. Focal point of the diploma thesis is current state and concept of administrative justice and its organization. Next, I look in detail on protection against inactivity of administrative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Anna Chamráthová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta