Mgr. Kateřina Kučerová

Bachelor's thesis

Štědrovečení sen Mořice Angera a Louskáček Pjotra Iljiče Čajkovského - srovnání okolností vzniku a provádění dvou baletů z přelomu 80. a 90. let 19. století

Christmas Eve's Dream by Mořic Anger and Nutcracker by Pyotr Ilyich Tchaikovsky - comparison of origins and performances of two ballets from the late 1880s and early 1890s
Abstract:
Bakalářská práce srovnává mezi sebou balet Štědrovečerní sen od skladatele Mořice Angera a balet Louskáček od Pjotra Iljiče Čajkovského. Balety jsou srovnávány z hlediska úrovně provedení na přelomu 80. a 90. let 19. století, námětu, prvotního impulzu, který vedl ke vzniku baletů a dobových hodnocení. K jednotlivým baletům jsou podány informace týkající se příběhu, skladatele a choreografa. Práce podává …more
Abstract:
The thesis compares ballet Christmas Eve´s Dream by composer Mořic Anger and ballet Nutcracker by Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Ballets are compared according to a performance level at the turn 80´s and 90´s of the 19th century, theme, the first impulse which lead up to formation ballets and their evaluation from that time. Information about the individual ballet stories, compositor and choreographer are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Jan Špaček
  • Reader: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Musicology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.