Bc. Michal Vašina

Master's thesis

Vysoce výkonná charakterizace nových biokatalyzátorů pomocí mikrofluidiky

High-throughput characterization of novel biocatalysts by using microfluidics
Anotácia:
Enzymy jsou biokatalyzátory urychlující pestrou škálu chemických reakcí způsobem ekonomicky výhodným a šetrným k životnímu prostředí. Proto se enzymů hojně využívá v mnoha oblastech od průmyslu po medicínu. Pro všechny tyto aplikace existuje konstantní poptávka po nových enzymech a jejich variantách s vylepšenými vlastnostmi. V současnosti máme díky rozvoji technologií DNA sekvencování přístup k miliónům …viac
Abstract:
Enzymes are biocatalysts accelerating a wide range of chemical reactions in an economical and environmentally friendly way. Therefore, biocatalysts are abundantly used in various applications ranging from industry to medicine. There is a constant demand for having new or better enzymes for these practical applications. There is access to millions of sequences of new proteins, which are potential biocatalysts …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedúci: prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Mazura, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta