Bc. et Bc. Tereza Pokorná

Diplomová práce

Archetyp Golem oder Hinter die Grenzen der klassischen Legende

Archetype Golem or Beyond the Borders of the Classic Legend
Abstract:
This diploma thesis focuses on an analyses of the Golem character as a literary archetype. Although the Golem as an archetype appears in different forms and adaptations in the course of time, its message – even when hidden – remains the same. The main goal is to reveal the message and to find out, what the Golem wants to tell us. To reach the heart of archetype, its different adaptions have to be examined …více
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je analýza postavy Golema jako literárního archetypu. Ačkoli se Golem jako archetyp objevuje v průběhu dějin v různých formách a zpracováních, jeho poselství – i když skryté – zůstává stejné. Cílem této práce je toto poselství odhalit a zjistit, co nám chce Golem sdělit. Aby bylo možné dostat se až k jádru archetypu, je třeba nejprve prostudovat jeho různá zpracování …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jan Budňák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Váňa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy

Práce na příbuzné téma