Michaela STEKLÁ

Bakalářská práce

Opera buffa v 18. a 1. polovině 19. století

"Opera buffa" in the 18th and in the 1st half of the 19th century
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá operou buffa jako svébytným komickým žánrem italské opery, který takto fungoval v době 18. až 1. poloviny 19. století. Úvodní část práce je věnována charakteristice zmíněného období. Dále je zde ve stručnosti nastíněn vznik opery a její vývoj v 17. století. V rámci jednotlivých vývojových center je pozornost zaměřena především na významné skladatele a počátky komiky v jejich …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with opera buffa (comic opera) as a distinctive genre of Italian opera which existed from the beginning of eighteenth century to the first half of nineteenth century. The first part of this thesis describes the period itself and the origin of opera. It is mainly focused on the important composers and origin of comic in their works. The development of this genre is followed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Zelenková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STEKLÁ, Michaela. Opera buffa v 18. a 1. polovině 19. století. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 02. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / ČJ HV dvouoborové

Práce na příbuzné téma