Mgr. Martina Lhotská

Bakalářská práce

Politický marketing na komunální úrovni: Komparace ČSSD a hnutí M.O.R.

Political Marketing on Local Level: A Comparison of ČSSD and M.O.R. movement
Anotace:
Práce se zabývá analýzou a porovnáním volebních kampaní strany ČSSD a hnutí M.O.R., a to na základě teoretického rámce politického marketingu. Text je rozčleněn do dvou částí. První část nabízí stručné uvedení do problematiky politického marketingu a popisuje jeho složky, funkce, metody a nástroje. Z předložených poznatků pak vychází druhá, analytická část práce, která se věnuje rozboru strategií a …více
Abstract:
The thesis is concerned with an analysis and a comparison of election campaigns of ČSSD party and M.O.R. movement, based on a theoretical framework of political marketing. Text is divided into two parts. The first theoretical part offers a brief introduction to the field of political marketing and describes its elements, functions, methods and instruments. On the findings described in the first part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Šabatka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií