Theses 

Sociální a pracovní adaptace zaměstnanců po mateřské a rodičovské dovolené – Bc. Kateřina Janderová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina Janderová

Diplomová práce

Sociální a pracovní adaptace zaměstnanců po mateřské a rodičovské dovolené

Social and labor adaptation of employees after maternity and parental leave

Anotace: Předmětem této magisterské diplomové práce je pracovní a sociální adaptace zaměstnanců po mateřské a rodičovské dovolené. V teoretické části jsou představeny pojmy a koncepty adaptace, rodič-zaměstnanec a prorodinná organizační politika, které pomáhají v orientaci ve výsledcích realizovaného výzkumu. Empirická část práce popisuje přípravu, realizaci a výsledky výzkumu, jehož cílem bylo popsat, čím je dán úspěch readaptačního procesu zaměstnanců po mateřské a rodičovské dovolené.

Abstract: The topic of this master thesis is labour adaptation and social adaptation of employees who return after maternity leave and parental leave. Literary part of the thesis focus on a explanation of key concepts: labour adaptation and social adaptation, maternity leave and parental leave, situation of employee who is parent and family-friendly policy of organization. Terms help to understand results of qualitative research. The main aim of the research is to get to know what leads successful readaptation of employees, who return to work.

Klíčová slova: sociální adaptace, pracovní adaptace, mateřská dovolená, rodičovská dovolená, zaměstnanec-rodič, readaptace, prorodinná politika organizace, feminizované kolektivy, social adaptation, labour adaptation, maternity leave, parental leave, readaptation, employee-parent, family-friendly policy, feminized collectives

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:08, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz