Veronika KUFOVÁ

Bakalářská práce

Realizace prorodinné politiky ve vybraných organizacích (v rámci sociální politiky organizace)

Implementation of family-friendly policies within the organization (within the social policy organization)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá realizací prorodinné politiky v organizacích v rámci sociální politiky organizace. Úvodní část je zaměřena na charakteristiku regionu a také vybraných respondentů. Druhá část je zaměřena na teoretickou část, která je propojena s částí metodologickou, v níž bylo zjišťováno, jak se zaměstnavatelé staví k nabídce flexibilních a specifickým formám zaměstnávání a jaká nabízejí …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the implementation of family-friendly policies in organizations within the social policy of the organization . The first part is focused on the characteristics of the region and the selected respondents . The second part focuses on the theoretical part , which is connected with a part of a methodological framework in which it was examined how employers are built to offer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 11. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dita Štyvarová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUFOVÁ, Veronika. Realizace prorodinné politiky ve vybraných organizacích (v rámci sociální politiky organizace). Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce