Daniel KOHOUT

Bakalářská práce

WEB SIP klient

WEB SIP client
Anotace:
Úkolem této práce je seznámení se s protokolem SIP. Navržení řešení SIP serveru a vytvoření jednoduchého SIP klienta, který má umět navázat spojení a realizovat hovor.
Abstract:
The task of this work is to get to know with the SIP protocol. Propose solutions to the SIP server and create a simple SIP client, which is able to connect and realize the call.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Petrovič

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOHOUT, Daniel. WEB SIP klient. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/