Lukáš Palacký

Diplomová práce

Implementace IP telefonního SIP klienta na platformě Android s možností zabezpečené komunikace

Implementation of the SIP IP Telephony Client on the Android Platform with Using Secure Communications
Anotace:
Cílem této práce je teoretické zhodnocení současné nabídky SIP klientů pro mobilní platformu Android a následná implementace vlastního klienta s možností podpory zabezpečené komunikace jak signalizačních, tak hovorových informací. Klient je tedy implementován v programovacím jazyce Java a jádro celé aplikace tvoří knihovna PJSIP. Klient obsahuje funkce jako správu více uživatelských účtů a kontaktů …více
Abstract:
The aim of this work is theoretical evaluation of the current market supply of SIP clients for the Android mobile platform and the following implementation of my own client with support for secure communications both signaling and speech information. The client is therefore implemented in the Java programming language and the core of the entire application consist of a library PJSIP. The client includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Filip Řezáč
  • Oponent: Jan Rozhon

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie