Mgr. Stanislav Chren

Rigorózní práce

Multi-layered Reliability Analysis in Smart Grids

Multi-layered Reliability Analysis in Smart Grids
Anotace:
Dnešní elektrické rozvodné sítě se nedokáží vyrovnat s narůstající poptávkou po dodávce elektrické energie a její kvalitě. Problémy současných rozvodných sítí se snaží řešit inteligentní rozvodné sítě - smart gridy. Jde o novou generaci rozvodných sítí, která je vybavena moderními informačně-komunikačními technologiemi. Rozvodnou síť považujeme za kritickou infrastrukturu, což znamená, že spolehlivost …více
Abstract:
Current electricity power grids cannot cope with the increasing demand on the power supply and its quality. The problems of the present power grids are going to be addressed by "smart grids", which represent next-generation power grids that are equipped with modern information and communication technologies. Power grid is a critical infrastructure, which means that reliability is one of its key quality …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2017
  • Oponent: Mgr. Filip Procházka, Ph.D., doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky