Mgr. Veronika Kolaříková

Diplomová práce

Nacionalismus a jeho důraz na národní identity jako bytostně moderní fenomén: Pojmy nacionalismus a národní identita v pojetí teorie E. Gellnera

Nationalism and its impact on national identities as a modern phenomenon: Terms nationalism and national identities according to theory of Ernest Gellner
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou nacionalismu a jeho důrazem kladeným na národní identity. S pojmem nacionalismu pracuje jako s moderním fenoménem, u jehož vzniku stály specifické strukturální podmínky, funkce a změny pojící se s příchodem modernity. Právě podmínkám vzniku nacionalismu věnuje práce zvýšenou pozornost a snaží se definovat hlavní atributy, od nichž se vznik i přetrvávající existence …více
Abstract:
The diploma thesis discusses issue of nationalism and his emphasis on national identity. The concept of nationalism is used as a modern phenomenon, at whose formation played a main role specific structural conditions, features, and changes which were bonding with the advent of modernity. The thesis pays close attention to conditions of emergence of nationalism and tries to define the main attributes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie