Bc. Martina Sotonová

Diplomová práce

Reforma veřejných financí v ČR

Reform of public finance in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Reforma veřejných financí v ČR“ je zhodnotit realizaci reforem veřejných financí v ČR z hlediska jejich konceptualizace a implementace a dopadů na sociálně ekonomický rozvoj ve vybraných oblastech (daňové zatížení a trh práce). První část práce je zaměřena na státní rozpočet a přiblížení stavu veřejných financí v ČR. Je zdůrazněna nezbytnost reformy veřejných financí a představeny …více
Abstract:
The subject of this thesis called „Reform of public finance in the Czech Republic“ is to evaluate the implementation of reforms of public finance in the Czech Republic from the point of view of a conceptualization and a implementation, and to describe an impact on the socio-economic development in selected areas (the taxation and the labor market). The first part of the thesis focuses on the state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
  • Oponent: Ing. Michaela Horňáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta