Bc. Martin Lahůlek

Diplomová práce

Mandatorní výdaje - největší problém veřejných financí ČR

Mandatory Expenses - The Crucial Challenge in Czech Public Finance
Anotace:
Diplomová práce se zabývá Mandatorními výdaji státního rozpočtu ČR, které v posledních letech představují významnou část výdajů státního rozpočtu. Nejprve se práce zaměřuje na obecnou funkci veřejných financí. Dále práce definuje veřejné rozpočty, rozpočtovou soustavu a třídění příjmů a výdajů pomocí rozpočtové skladby. Práce seznamuje s používáním metodiky vykazování vládního deficitu a dluhu různými …více
Abstract:
The subject of this thesis is the mandatory expenditures of the Czech Republic government budget. In the past few years, mandatory expenditures have taken up a considerable portion of the overall budget expenses. First, this thesis will focus on the general purpose of public finance. Then, the thesis deals with public budgets, the budgetary system and the classification of incomes and expenditures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta