Bc. Večerková Večerková

Bakalářská práce

Prevence a screening kolorektálního karcinomu očima laické veřejnosti

Prevention and screening of colorectal cancer from the perspective of the general public
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematiku přístupu veřejnosti k prevenci a screeningu kolorektálního karcinomu. Teoretická část se zaměřuje na anatomii tlustého střeva a konečníku, onkologické onemocnění těchto orgánů, dále na prevenci a screeningový program kolorektálního karcinomu. V této části jsou uvedeny také statistiky výskytu a úmrtnosti na kolorektální karcinom v České republice a ve světě. Praktická …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of public access to prevention and screening of colorectal cancer. The theoretical part focuses on the anatomy of the colon and rectum, oncological diseases of these organs, as well as on the prevention and screening programme of colorectal cancer. In this section, statistics on the incidence and mortality of colorectal cancer in the Czech Republic and worldwide …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/akcgr/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Světnická
  • Oponent: Ing. Iveta Bryjová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra