Jana Rafajová, DiS.

Bakalářská práce

Změna v poskytování zaměstnaneckých výhod u vybrané firmy jako nástroj ke zlepšení motivace zaměstnanců

Change in providing employee benefits for a selected company as a tool to improve employee motivation
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na oblast motivace pomocí zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti. Teoretická východiska v první části objasňují základní pojmy v této oblasti. Praktická část charakterizuje vybranou společnost spolu se stávajícím systémem poskytovaných benefitů a dále se orientuje na analýzu tohoto benefitního systému, realizaci průzkumu názorů zaměstnanců vybrané společnosti prostřednictvím …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the area of motivation through employee benefits in a selected company. The theoretical background in the first part explains the basic concepts in this area. The practical part characterizes the selected company together with the existing system of provided benefits and further focuses on the analysis of this benefit system, the implementation of a survey of employees …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Radomír Saliger, PhD.
  • Oponent: Ĺubomír Kubínyi, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.