Bc. Jakub Schwan

Bakalářská práce

Legislative Process in Ireland: A Contextual Analysis

Legislative Process in Ireland: A Contextual Analysis
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je provedení interdisciplinární analýzy zákonodárného procesu v Irské republice. Irský přístup je poté srovnán s českou úpravou. Práce zkoumá také relevantní kontext, který se vztahuje k danému tématu. Kontext je poskytnut historickým exkurzem se zaměřením na ústavní dějiny Irské republiky, práce vysvětluje irský právní systém a vztah jazyka a práva. Pozornost je …více
Abstract:
The principal aim of this bachelor’s thesis is to conduct a contextual and interdisciplinary analysis of the legislative process in the Republic of Ireland. The Irish law-making process is then compared with the regulation in the Czech Republic. The thesis also examines the contextual aspects of the aforementioned topic. The reader is acquainted with sufficient knowledge of the Irish legal system, …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/zynbv/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Marie Crhová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radek Glabazňa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě