Hana Gajdošíková, DiS.

Bakalářská práce

Vzdělávání obchodních zástupců ve finanční instituci v jejich adaptační době

Sales Representatives Education in Financial Institutions during Their Adaptation Time
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem vzdělávání zaměstnanců v počátcích spolupráce v nové organizaci. V této práci se zaměříme na firemní vzdělávání obecně, formy a metody vzdělávání se zaměřením na vzdělávání nových obchodních zástupců ve finanční instituci. Obsahem teoretické části je firemní vzdělávání, jeho důležitost a implementace vzdělávacího procesu na obchodní zástupce. Zvláštní důraz je kladen …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the education of employees at the beginning of cooperation in the new organization. In this work we specialize in business education in general, forms and methods of education with a focus on training new sales representatives in a financial institution. The theoretical part of the thesis pursues training in the company, its importance and implementation of the educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Gajdošíková, Hana. Vzdělávání obchodních zástupců ve finanční instituci v jejich adaptační době . Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře