Jakub Rek

Diplomová práce

Tváře divadelního souboru HaDivadla a jejich herecké proměny v sezonách 2011-2013

Faces of the theater group HaDivadlo and acting changes in the seasons 2011-2013
Anotace:
Tato práce se snaží podrobně analyzovat herecké proměny Mariána Chalányho, Eriky Stárkové a Jana Grundmana v inscenacích Idioti, Jsem Kraftwerk a Sežereš sám sebe (Platonov). Studie si klade za cíl zhodnotit, do jaké míry se tyto herci herecky proměňují z postavy do postavy. Součástí práce jsou rozhovory s těmito herci, jako i podrobná studie jejich hereckého projevu z videozáznamů inscenací.
Abstract:
This work seeks to closely analyze acting transformations of Marian Chalany, Erika Starkova and Jan Grundman in plays Idiots, Jsem Kraftwerk and Sežereš sám sebe (Platonov). The study aims to asses to what degree these actors transform from part to part. The work consists of interviews with the actors, as well as detailed study of their acting expression from video recordings of plays.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: MgA. Jiří Hájek
  • Oponent: MgA. Jana Saavedra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/a8aey/