Barbora VEVERKOVÁ

Bakalářská práce

The -ly Suffix: Derivational, or Inflectional? A Corpus-driven Study of Adjective and Adverb Comparison

The -ly Suffix: Derivational, or Inflectional? A Corpus-driven Study of Adjective and Adverb Comparison
Abstract:
The bachelor thesis explores the comparison of disyllabic adjectives and adverbs ending in the -ly suffix. The aim of this work is to state whether they are compared inflectionally by adding the -er and -est suffixes or periphrastically by the degree adverbs more and most. Since the choice of the comparison is closely associated with what type the -ly suffix is (derivational or inflectional), the theoretical …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá stupňováním dvouslabičných adjektiv a adverbií zakončených na -ly. Cílem práce je určit, zdali jsou stupňována flektivně pomocí sufixů -er a -est nebo analyticky pomocí more a most. Stupňování jednou či druhou formou závisí na tom, jakým je -ly morfémem, teoretická část tak zkoumá jestli je -ly derivační nebo inflekční sufix. Praktickou část tvoří výzkum a analýza dat …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013
Zveřejnit od: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Michaela Martinková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEVERKOVÁ, Barbora. The -ly Suffix: Derivational, or Inflectional? A Corpus-driven Study of Adjective and Adverb Comparison. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 13. 12. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomii

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 68j6c1 68j6c1/2
13. 12. 2013
Složky
Soubory
MARKLOVÁ, E.
13. 12. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.