Tereza ŘEHOVÁ

Diplomová práce

Linguistic, cultural and contextual features in English as a lingua franca (ELF) in academic contexts (a corpus study)

Linguistic, cultural and contextual features in English as a lingua franca (ELF) in academic contexts (a corpus study)
Abstract:
This master thesis examines the world-wide phenomenon of English as a Lingua Franca (ELF) in academic settings. The first part provides a theoretical background and a brief description of ELF features on all linguistic levels. The second part consists of a corpus analysis of ELFA, which is the corpus of academic ELF. Its major section studies pragmatic features of ELF; in particular, the various forms …více
Abstract:
Tato diplomová práce zkoumá globální fenomén, kterým je angličtina jako lingua franca (ELF) v akademickém prostředí. Úvodní část poskytuje teoretické pozadí a stručný popis rysů typických pro ELF na všech jazykových rovinách. Druhá část se skládá z analýzy korpusu ELFA, tedy korpusu akademické angličtiny jako lingua franca. Větší oddíl druhé části studuje pragmatické rysy ELF, konkrétně rozličné formy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘEHOVÁ, Tereza. Linguistic, cultural and contextual features in English as a lingua franca (ELF) in academic contexts (a corpus study). Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Angličtina pro překladatelskou praxi