Bc. Pavla Andrlová

Master's thesis

Systemická terapie klienta s depresivní symptomatikou: Systematická případová studie

Systemic therapy of the client with depressive symptoms: Systematic case study
Abstract:
Práce je zaměřena na účinnost systemické psychoterapeutické léčby klienta (32 let), přicházejícího do terapie s depresivní symptomatikou. Jedná se o systematickou případovou studii. Sběr dat byl proveden během 20 sezení a byl součástí projektu, který proběhl pod záštitou Centra pro výzkum psychoterapie (CVP). Cílem práce je zodpovědět, zda došlo u klienta ke změně a pokud ano, zda je možné považovat …more
Abstract:
The work is focused on the effectiveness of systemic psychotherapeutic treatment of a client (32 years old) coming to therapy with depressive symptoms. This is a systematic case study. Data collection was performed during 20 sessions and was part of the project, which was carried out under the auspices of the Centre for Psychotherapy Research. The aim of this work is to answer whether the client has …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2020
  • Supervisor: doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Psychology / Psychology