Bc. Petra Sandanyová

Diplomová práce

Rodina a její vliv na výchovu a vzdělání

Family influence on education and training
Anotace:
Tato práce se zabývá vztahy mezi rodinou a školou a jejich vlivem na dítě. Škola a rodina patří mezi základní instituce, které mají nenahraditelný vliv na výchovu a rozvoj osobnosti jedince. Je proto nezbytně nutné, aby spolu tyto dva subjekty spolupracovaly, a aby tato spolupráce byla efektivní. Škola zajišťuje vzdělání, podporuje výchovu, ale vždy je nutná koordinace se záměry rodičů. Práce je zaměřena …více
Abstract:
This master's essay deals with family-school partnership and its influence on children. Schools and families belong to main institutions with irreplaceable influence on education and personality development of human being. Both of these subjects must therefore effectively cooperate. Schools provide children with education and training support but it is necessary to coordinate these activities with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
  • Oponent: Mgr. Petra Kaimlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy