Theses 

Následky smrti člověka v soukromém právu – Mgr. Tereza Machučová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Tereza Machučová

Diplomová práce

Následky smrti člověka v soukromém právu

Consequences of Human Death in Private Law

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá následky smrti člověka v soukromém právu. Hlavní důraz je kladen na zánik právní osobnosti člověka dle občanského zákoníku, včetně vymezení pojmů smrt, důkaz smrti a domněnka smrti. Součástí práce je i vymezení kritérií smrti a přehodnocení přežívajícího dogmatu mozkové smrti. Druhá část diplomové práce je věnována dalším následkům smrti člověka. Obsahuje popis situací, kdy smrt zasáhne do různých oblastí v soukromém právu.

Abstract: The thesis deals with the consequences of human death in the private law. The emphasis is placed on the end of a legal person in accordance with the civil code, including the definitions of death, death evidence and death assumption. The thesis also focuses on the specification of death critera and the reassessmet of cerebral death. The second part concetrates on other consequences of human death. Several situations have been described to show how death interferes into the private law.

Klíčová slova: osoba, právní osobnost, smrt, důkaz smrti, domněnka smrti, mozková smrt, následky smrti, soukromé právo, občanský zákoník, person, legal person, death, death evidence, death assumption, cerebral death, death consequences, private law, civil code

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 02:40, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz