Veronika VYBÍRALOVÁ

Bakalářská práce

Anglizismen in der geschriebenen deutschen Pressesprache am Beispiel der Rubrik Beruf & Chance - Arbeitswelt der F.A.Z.

Anglicisms in Written German Press Language as Exemplified by the Section Jobs and Chances - Work Environment of the F.A.Z.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the influence of English on the German vocabulary. The theoretical part is based on the basic literature and it is focused on the linguistic aspects of properties of anglicisms in German from the phonetic, grammatical and lexicological point of view. The empirical part covers the corpus of anglicisms, which is excerpted from several texts selected from the section Beruf …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá vlivem angličtiny na slovní zásobu současné němčiny. Teoretická část vychází ze základní odborné literatury a je zaměřena na lingvistické aspekty vlastností anglicismů v němčině z fonetického, gramatického a lexikálního hlediska. Empirická část zahrnuje korpus anglicismů, který je excerpován z textů ze zvolené rubriky Beruf & Chance Arbeitswelt z elektronické verze německých …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jana Kusová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VYBÍRALOVÁ, Veronika. Anglizismen in der geschriebenen deutschen Pressesprache am Beispiel der Rubrik Beruf & Chance - Arbeitswelt der F.A.Z.. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 694myt 694myt/2
12. 7. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
12. 7. 2017
Bulanova, L.
13. 7. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.