Ondřej Hrabalík

Bachelor's thesis

O kolik zvyšují novoroční předsevzetí návštěvnost fitness centra?

How much do New Year's resolutions increase a fitness center's attendance?
Anotácia:
Cílem práce bylo změřit vliv novoročních předsevzetí na návštěvnost ve fitness centru. Na datech o denní návštěvnosti a slevových akcí z fitness centra Hany Bany ve Zlíně v kombinaci s daty o počasí, informacemi o dnech v týdnu, státních svátcích a ročních období, jsem provedl odhad modelu pomocí metody nejmenších čtverců. Výsledky prokazují nárůst návštěvnosti v období novoročních předsevzetí. Maximální …viac
Abstract:
Aim of this thesis was measuring of effect of New Year's resolutions on attendance in fitness centre. I did estimation of model with ordinary least squares method on data of daily attendance and discounts from fitness centre Hany Bany in Zlín in combination with data of weather, information about days in week, national holidays and annual periods. Results yield increase of attendance in New Year …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedúci: Jiří Lahvička
  • Oponent: Jan Babin

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36801