Kristína Iriasová

Bakalářská práce

Obchodné vzťahy Číny so zameraním na high-tech výrobky

Obchodní vztahy Číny se zaměřením na high-tech výrobky
Anotace:
Tato bakalářská práce přibližuje specifika vyplývající z obchodování Číny i zastoupení high-tech sektoru v čínské ekonomice a jeho význam. Kromě silných a slabých stránek čínského hospodářství v oblasti technologií práce rozebírá i příležitosti a hrozby pro obchodování Číny s tímto typem výrobků a tím obhajuje konkurenceschopnost Číny a případný úspěch čínské ekonomiky v této oblasti.Cílem této práce …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the specifics arising from China's trade, as well as the representation of the high-tech sector in the Chinese economy and its significance. In addition to the strengths and weaknesses of the Chinese economy in the sector of technology, the thesis also discusses the opportunities and threats for China's trade with this type of products, thus defending China's competitiveness …více
Abstract:
Táto bakalárska práca približuje špecifiká vyplývajúce z obchodovania Číny ako aj zastúpenie high-tech sektoru v čínskej ekonomike a jeho význam. Okrem silných a slabých stránok čínskeho hospodárstva v oblasti technológií práca rozoberá aj príležitosti a hrozby pre obchodovanie Číny s týmto typom výrobkov a tým obhajuje konkurencieschopnosť Číny a prípadný úspech čínskej ekonomiky v tejto oblasti.Cieľom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2020
  • Vedoucí: Pavel Hnát
  • Oponent: Dominik Proch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79688