Bc. Filip Leitner

Diplomová práce

Vývoj vybraného nástroje DPZ pro podporu precizního zemědělství

Development of selected Remote Sensing-based tool for precision agriculture
Abstract:
The diploma thesis deals with the development of a remote sensing tool for precision agriculture used to predict clouds over the area of interest. The chosen approach consisted of a search of the applications used in practice and the selection of relevant concepts, on the basis of which a matrix of requirements for the consulting application of precision agriculture was compiled. Among the mentioned …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vývojem nástroje DPZ pro precizní zemědělství sloužícím na predikci oblačnosti nad zájmovým územím. Zvolený přístup sestával z rešerše v praxi využívaných aplikací a výběru relevantních konceptů, na jejichž základě byla sestavena matice požadavků konzultační aplikace precizního zemědělství. Mezi zmíněné koncepty byly zařazeny problematiky vegetačních indexů se zaměřením na …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta