Theses 

Investiční záměr - Investice do technologické linky – Bc. Martin Barták

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Martin Barták

Bakalářská práce

Investiční záměr - Investice do technologické linky

Investment plan

Anotace: Předmětem bakalářské práce je posouzení obnovovací investice do technologické linky ve společnosti Lučební závody Draslovka, a.s. Kolín. Hlavním cílem práce je rozhodnutí o realizaci investice a její ekonomické návratnosti. V rámci teoretické části bakalářské práce jsou definovány investice, náklady a výnosy, popsány jednotlivé typy analýzy prostředí a metody hodnocení investic. Poznatky z teoretické části jsou přeneseny do praktické části bakalářské práce, kde je proveden popis investice, řízení investičního projektu, propočet nákladů a výnosů ve sledovaném období. Ze získaných dat je provedeno hodnocení investičního projektu vybranými metodami, posouzení výsledků a rozhodnutí o realizaci investice.

Abstract: This bachelor thesis deals with the appraisal of replacement investment at the company Lučební závody Draslovka, a.s. Kolín. The main aim is the decision on the realization of investment and its economic return. Theoretical part provides the definitions of investment, its costs and returns. Individual types of business environment analysis and investment appraisal techniques are described in this part of the thesis, too. Knowledge gained in theoretical part is then used in the following practical part. Practical part of the thesis is devoted to the description of the investment, management of the investment project and calculation of costs and returns in the certain period of time. Obtained data are then used during the evaluation of the investment project by chosen methods, during the results assessment and the decision on the investment realization itself.

Klíčová slova: Investiční projekt, metody hodnocení investic, náklady, výnosy, rentabilita, likvidita, čistá současná hodnota, peněžní toky, doba návratnosti. Investment project, methods of investment appraisal, costs, returns, profitability, liquidity, net present value, cash flows, payback time.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2014
  • Vedoucí: Ing. Michal Blahout
  • Oponent: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 10:41, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz