Martin KNAIZL

Bakalářská práce

Fyzioterapie temporomandibulárních poruch

Physiotherapy of the Temporomandibular Disorders
Anotace:
Příjmení a jméno: Knaizl Martin Katedra: Fyzioterapie a ergoterapie Název práce: Fyzioterapie temporomandibulárních poruch Vedoucí práce: MUDr. Daniela Knaizlová Počet stran: číslované: 64, nečíslované (tabulky, grafy): 13 Počet příloh: 4 Počet titulů použité literatury: 33 Souhrn: Tato bakalářská práce pojednává o fyzioterapii temporomandibulárních poruch a problematice jejich léčby. V teoretické …více
Abstract:
Surname and name: Knaizl Martin Department: Physiotherapy and occupational therapy Title of thesis: Physiotherapy of Temporomandibular Disorders Consultant: MUDr. Daniela Knaizlová Number of pages: numbered 64, unnumbered 13 Number of appendices: 4 Number of literature items used: 33 Summary: This thesis deals with the physical therapy of temporomandibular disorders and their treatment issues. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Daniela Knaizlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KNAIZL, Martin. Fyzioterapie temporomandibulárních poruch. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií