Bc. Eva Kubů

Bakalářská práce

Diabetes mellitus a oční komplikace

Diabetes mellitus and EYE complications
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o očních komplikacích souvisejících s onemocněním diabetes mellitus. V úvodu se zaměřuje na samotný vznik, klasifikaci a způsoby léčby diabetu mellitu. Další kapitola popisuje nejvýznamnější oční změny vyvolané hyperglykemií. Hlavní část práce se věnuje diabetické retinopatii, a to především její patogenezi, objektivním a subjektivním příznakům, klasifikaci a léčbě.
Abstract:
This Bachelor’s Thesis discusses eye complications associated with diabetes mellitus. The beginning of the work focuses on the origin, classification and treatment methods of diabetes mellitus. The next chapter describes the most important eye changes induced by hyperglycemia. The main part is concerned with diabetic retinopathy, especially its pathogenesis, objective and subjective symptoms, classification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: MUDr. Veronika Matušková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Monika Synková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie